? Tekisuli Autósiskola
 

Üdvözöljük weboldalunkon!

T Á J É K O Z T A T Ó
„B” kategóriás képzés vállalási feltételeiről
a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva
1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola)
1141 Budapest Jeszenák János utca 62. fsz. 1/A Tel: +36309443546 , e-mail: tekisuli@gmail.com
Honlap címe: www.tekisuli.hu
2. A cég formája: Egyéni Vállalkozó
3. Vállalkozói igazolvány száma: ET-033542
4. Iskolavezető: Dajka Mihály, tel.: +36309443546, e-mail: tekisuli@gmail.com
5. Ügyfélfogadó: 1043 Budapest, Berda József utca 40. Tel: +36309443546
 Ügyintéző: Dajka Mihály, helyettes: Dajka Mihályné
 Ügyfélfogadási idő: Munkanapokon: Sze-Csü.: 16-20.00 óráig 
6. Telephelye: 1141 Budapest Jeszenák János utca 62. fsz. 1/A Tel: +36309443546
7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, vagy telefonon a tanfolyam megkezdése előtt az iskolában.
Szükséges hozzá: érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya. 
8. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál az I. fokú alkalmassági csoportra lehet beszerezni. 
9. Tanfolyamra való jelentkezés feltételei:
Az elméleti tanfolyamra az vehető fel, aki betöltötte a 16 és fél évét. 
Az autósiskolánál megkötötte a tanulmányi szerződését. 
Első tandíj részletet befizette. 
Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgát az tehet: 
- aki az egyéb feltételeknek megfelel és 16 és háromnegyed évét betöltötte. 
- az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el, maximum 1 év alatt a sikeres elméleti vizsgát meg kell szerezni. 
- kitöltött jelentkezési lap. 
- a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik. 
- vizsgadíj befizetése, elméleti vizsgára jelentkezésig (4600.- Ft.)
- érvényes orvosi alkalmassági igazolás (7200.-Ft.)
 A gyakorlati vizsgára az bocsátható: 
- aki betöltötte a 17. életévét. 
- gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29 óra) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után tehet. 
 A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. 
A jogosítvány kiadásának feltétele: 
Sikeres elméleti, gyakorlati és elsősegély nyújtási vizsga, a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból, és az erről szóló dokumentummal illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen. 
Az alapfokú iskolai végzettséget, hitelt érdemlő módon történő igazolása, az első elméleti vizsgán.
A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges: 
- a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel 
- az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, / a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a Közlekedési Hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár” -ban, valamint 
- a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi. 
Igény esetén a képzőszerv az elsősegélynyújtás ismeretek megszerzését megszervezi. 
(Ennek elvégzése alól mentesség a 31/1992.(XII. 19) NM rendelet alapján) 
10. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámok: 
 Elméleti tantárgyak és óraszámok: 
 Közlekedési alapismeretek 18 óra 
 Járművezetés elmélete 6 óra 
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra 
 Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. Az elméleti foglalkozáson 4*45 perc tanórát tartunk egy foglalkozási napon. 
 A gyakorlati foglalkozások és a kötelezően előírt óraszámok és kötelezően teljesítendő menettávolság: 
 Kötelező göngyölt menettávolság: 580 km. 
Alapoktatás 9 óra 
Főoktatás (forgalom) 20 óra (14 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra éjszakai) 
Vizsga: 1 óra 
 A gyakorlati órák időtartama: 50 perc 
 Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell, lehet tartani. 
A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés 
A megadott időértékek magukban foglalják a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint értékeléséről szóló tájékoztatást. 
A gyakorlati oktatás csak a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. 
A gyakorlati órák oktatási időpontját a szakoktatóval közösen kell egyeztetni. 
További oktatási óra: 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálatot kötelező tenni. 
Felnőtt képzés esetén, elméleti oktatási díj: 35.000,- Ft, e-learning oktatás esetén : 35.000.- Ft. Gyakorlati képzés, alap és pótórák: 5500.-Ft/óra.
Diák képzés estén elméleti díj: 30.000.-Ft, Gyakorlati oktatás alap és pótóradíj: 5500.-Ft/óra.
Külföldi állampolgárokkal és munkavállalókkal a tandíj (elmélet+gyakorlat) külön megegyezés szerint.
Elsősegély nyújtás oktatás díja: 10.000,- Ft csoportos, egyedi külön megegyezéssel. Elsősegélynyújtó vizsgadíj: 8.300,- Ft 
Tanuló áthelyezés esetén: ha képzőszervünkhöz másik képzőszervtől képzési igazolással érkezik a tanuló, 10.000.- Ft regisztrációs díjat kell fizetni, gyakorlati oktatás óradíja: 6.000.-Ft  /óra. 
Villám jogosítvány: intenzív gyakorlati oktatás a hét legalább 3 napján hétfőtől péntekig, naponta legalább 2 gyakorlati órát vezethet, valamint a szombati gyakorlati órák ára. Óradíja: 6.000.- Ft. 
Tandíjak befizetése számla alapján történik. 
Jogosítvánnyal rendelkezőknek gyakorló órák 6000.- Ft./óra.
11. Járműhasználat:  
a szakoktatók által biztosított gépkocsik típusairól szóban tájékoztatjuk a tanulókat.  
Választható autótípusok: Hyundai, Suzuki.  
Tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei:  
- képzőszervünk nem foglalkozik tanuló által biztosított járművel folytatott képzéssel.  
12. Hiányzás pótlásának módja: Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. A hiányzott elméleti órákat pótolni kell. Megfelelő igazolás ellenében (orvosi) a képzőszerv nem számít fel pótdíjat. A pótlás módja egyedileg kerül meghatározásra. A hiányzás pótlását a tanrendben feltüntetett időpontban még az elméleti vizsga előtt kell teljesíteni. Igazolás nélküli hiányzás esetén a pótfoglalkozás díja: 3. 000.-Ft/óra.  
Gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várakoznia, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban kell pótolni. Ha a tanuló előzetes bejelentés nélkül (min.48 óra) nem jelenik meg a megbeszélt gyakorlati foglalkozáson, akkor az így elmaradt órát csak külön díj befizetésével lehet pótolni.
13. Tandíjfizetés módja:  
Az elméleti tandíj befizetése a tanfolyam kezdetéig. A gyakorlati vezetési órák díja 10 gyakorlati óránként minden megkezdett újabb 10 óra előtt.  
A gyakorlati vizsgára 1500,- Ft-ot kell fizetni vizsgaszervezési díjként, forgalmi vizsgánként. (a Magyar Autóklub részére.)
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Önnek a forgalmi vizsga előtt a minimális 30 óraszámon felül, ill. 580 km, további gyakorlati órákra lenne szüksége, úgy pótórák vehetők az imént felsorolt díjakért. A vizsgára bocsátást az oktató köteles a tanulóval egyeztetni, javaslatát, vagy ellenjavaslatát megtenni. Ennek tudomásulvételével a tanuló dönti el, hogy óhajt-e vizsgát tenni, vagy nem. Sikertelen vizsga esetén 14-21 nap eltelte után van lehetőség újabb vizsga tételére (adminisztrációs ügyrend miatt).
A képzés díja a szerződésben kerül rögzítésre. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (pld. Hatósági előírások üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az Autósiskola az árváltozás jogát fenntartja!  
14. A közúti járművezetők vizsgáztatása és mentesítés alóli feltételek a 24/2005.    (IV. 21.) GKM rendelet szerint.  
15. A tanuló áthelyezés lehetősége és módja:  
- lehetőség van gyakorlati oktató cseréjéhez, melyhez új vezetési karton érvényesítése szükséges.  
- a tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „ Képzési Igazolás” nyomtatványt három példányban és annak két példányát a tanulónak átadni 3 munkanapon belül.  A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv visszatéríti.  
16. Oktatás helyszínei: Elméleti tanfolyam:   Bp. IV., Tanoda tér 1.  (Könyves Kálmán Gimnázium.) 1047 Budapest, Langlet Valdemár u. 3-5. (Bródy Imre Gimnázium.)
Rutin felkészítés:     Bp. IV., Berda J. u. 15.  (Autóklub)
Vizsga helyszínek:  
Elméleti vizsga: Bp. XI., Petzvál J. u. 39.
Gyakorlati vizsga: Bp. IV., Berda J. u. 15.  (Autóklub)
17. A képzőszerv szakoktatói képzéssel nem foglalkozik. 
18. Engedélyező hatóságként első fokon: 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.  
Telefon:+36 1 814-1800
Felügyeletet ellátó szerv elérhetősége: 
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft
1062 Budapest, Vajdahunyad u. 45. 
Telefon: +36 1 814-1818 kepzesvizsga@nfm.gov.hu
19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 
- a vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük 
- a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban meg kell jelennie, a járművezetésnek megfelelő öltözetben.
- személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgál egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolhatja. 
- amennyiben vezetői engedéllyel, továbbá vizsgaigazolással is rendelkezik, azt a vizsgára hozza magával 
- a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét aláírásával igazolja 
- a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja, a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Vizsgaközpont felé. 
- személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni 
- amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget , vagy kontaktlencsét magával hordani.
Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli. 
Amennyiben már rendelkezik vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni. 

20. Vizsgadíjak: (a Közlekedési Hatóság által kiadottak szerint) 
elmélet 4.600,- Ft. (az első vizsgadíjat az Iskolának kell fizetni)
forgalom 11.000,- Ft. (+ 1500.- Ft vizsgaszervezési díj.)
fizetése a vizsgák előtt alkalmanként előre történik. 
A gyakorlati vizsgák ideje – díjfizetés szempontjából – tanórának minősül. 

21. A vezetői engedély átvételének feltételei: 
A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom), 4 munkanap után a vizsgázó kérésére a Okmányiroda kiállítja a vezetői engedélyt. A vizsgázó személyi igazolványa, lakcímkártyája és a közúti elsősegélynyújtás tanfolyam elvégzését igazoló kártya valamint az orvosi alkalmassági vélemény bemutatása ellenében kaphat vezetői engedélyt. A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról a kiállított vizsga igazolást az illetékes Közlekedési Igazgatósági hatóság részére küldi meg.
Az első vezetői igazolvány elkészítése díjtalan. A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít. A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. 
22. A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás értelmében a 20. életévüket be nem töltött állampolgárok részére a „B”  kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez legfeljebb 25.000.- forint értékig támogatási kérelem nyújtható be a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG) részletek, feltételek és az igénylés módja a www.magyarkozlony.hu oldalon a 2018. 42. számban található, az autós iskolától igényelhető igazolás.
23.. Az Autósiskola 2020. 3. negyedéves kimutatása a „B” kategóriás képzésben.Tevékenységünk végzése során a gyakorlati átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) 2020.3: ………% valamint a vizsga sikerességi mutató (VSM) elmélet 2020.3: 57.89% forgalom 2020.3: 79.41% és a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges képzési költség (KK) átlagosan 199.814.-Ft.

A Dajka Mihály E.V. Autósiskola program akkreditált lajstromszám: PLH 216
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0535-06
Iskola vezetői engedély száma: 01-150/93
Képzési engedély száma: FV/KV/28/A/137/2/2006
24. Az Autós Iskola honlapján tájékozódtam az Adatnyilvántartásról.
Jó felkészülést és sok sikert kívánok!

Budapest, 2020.10.10.